Ztracený meteorit Odranec

                                         dobová kresba znázorňující dopad meteoritů na obec Odranec

 

Dnes si povíme něco o meteoritu Odranec, což je po meteoritu Loket druhý nejstarší pád v našich zemích, navíc velmi dobře popsaný mnoha svědky.
 
 
Léta páně 1619, 11.června, okolo 16 hodiny, kdy byla ještě většina rolníků na polích, přišel nejdříve šedivý mrak, poté se z něj vyřítila ohnivá koule a ozvaly se tři ohromné rány. Obrovská detonace a snad i velká tlaková vlna způsobila, že lidé i dobytek padali na kolena a dívali se k nebi.
 
 
Nutno dodat, že v této době, lidé sužováni velkým suchem, dokonce v našich končinách neznámým zemětřesením a výstředními slunečními úkazy, báli se tohoto příletu návštěvníků z vesmíru a brali jej jako znak božského hněvu. Mnozí si také mysleli, že začala válka.
 
 
Potom se ohnivá koule rozdělila na 3 hořící kusy, údajně připomínající kříže, které padaly směrem na vesnici Odranec.
Hromobití ustalo a rolníci a obyvatelé posléze viděli dopad 3 kusů na svou ves, 2 svědci viděli přímo místo dopadu a vydali se kameny hledat.
 
 
Největší kus se našel hned po pádu, dopadl přímo na náves k rybníku. Údajně ještě žhavý kámen byl vyzvednut z hloubky asi jednoho metru. Jeho váha byla cca 8,5 Kg. Druhý nalezený kus měl váhu asi 1,3 Kg a byl nalezen téměř na povrchu. Třetí, údajně největší kus, dopadl někde do přilehlého lesa a nebyl nikdy nalezen.
 
 
Zajímavostí rovněž je, že lidé vypověděli, že z nebe padal také prach (což se u železných meteoritů neděje), ale při novodobých odborných výzkumech toto nebylo potvrzeno.
 
 
Dva nalezené kusy byly převezeny do Nového Města na Moravě, kde je uložil a vystavil majitel panství, Vilém Dubský, ale pak se záhadně ztratily.
I přes pozdější snahu je nalézt, jsou dodnes ztraceny bez jakékoli stopy.
 
 
Existují hypotézy, že minimálně jeden kámen skončil ve Vídni, kde snad ale k němu nebylo dostatečné info, proto kámen není ve sbírkách místního muzea, ale mohl být údajně vyřazen.
 
Další hypotéza hovoří o tom, že Ignác Born, který měl sbírky ve Vídni na starosti, byl na konci 18. století pod tlakem vědeckých kolegů, kteří neuznávali myšlenku, že těžké kameny mohou padat z nebes a zbavovali se jich ze svých sbírek, aby nečelili posměchu svých kolegů.
 
 
Po meteoritech pátrala na konci 60. let minulého století také pracovnice Národního Muzea v Praze, Marcela Bukovanská, ať už u nás, tak i ve Vídni - bohužel bez úspěchu.
 
 
Je tedy otázkou, zda se ještě někdy podaří 2 nalezené - a poté ztracené meteority nalézt, nebo bude dokonce nalezen největší kus, který údajně stále čeká v místním lese na objevení.
 
 
                                                              pamětní cedulka v obci Odravec
Zpět do obchodu