MUONIONALUSTA

název: Muonionalusta
klasifikace: železný, IVA
země: Švédsko
pozorovaný pád: ne
nalezen roku: 1906
oficiální nalezené množství: 230 Kg
složení: 8,42% Ni, 2,24 ppm Ga, 0,133 ppm Ge, 1,6 ppm Ir, zbytek je železo Fe


odkaz na databázi meteoritů


Tento známý železný meteorit ze Švédska je mezi sběrateli známý tím, že má velmi krásnou strukturu Widmanstättenových obrazců, které vzniknou na řezu po naleptání kyselinou dusičnou.
Poprvé je tento meteorit zmiňovaný v roce 1906. Lokalita se nachází za polárním kruhem, v severní části Švédska, u vesnice Kitkiöjoki. Meteorit je klasifikován jako oktaedrit třídy IVA a na zemi dopadl přibližně před 1 milionem let. Během pohybu ledovce byly jednotlivé kusy přemístěny i na jiná místa, než je místo původního pádu.