Campo del Cielo


název:    Campo del Cielo

klasifikace:    železný IAB-MG

země:    Argentina

pozorovaný pád:    ne

nalezen roku:    1576

nalezené množství:    více než 100 tun


odkaz na databázi meteoritů

Campo del Cielo je velmi známý železný meteorit, který dopadl na planetu zemi před 4-5 tisíci lety. Železný asteroid vážil přibližně 800 tun a pocházel z hlavního pásu asteroidů umístěného mezi Marsem a Jupiterem. Rozdělil se na několik meteoritů, které dopadly na plochu přibližně 320 km2. 

Tato velmi známá oblast v Argentině obsahuje nejméně 26 kráterů, z nichž největší je 115 x 91 metrů. Největší dva fragmenty, 30,8 tunový Gancedo a 28,8 tunový El Chaco, patří mezi nejtěžší jednodílné meteoritové hmoty objevené na Zemi, spolu s 60 tunovým Hobou a 31 tunovým fragmentem meteoritu v Cape Yorku.

Celková hmotnost všech nalezených úlomků už údajně přesahuje 100 tun, čímž se meteorit stává nejtěžším na zemi. V novodobé historii lidstva byly meteority z Campo del Cielo poprvé popsány roku 1576.
Průměrné složení meteoritů Campo del Cielo je 6,67% Ni, 0,43% Co, 0,25% P, 87 ppm Ga, 407 ppm Ge a 3,6 ppm Ir, přičemž zbývajících 92,6% je železo.

Železné meteority narozdíl od kamenných prošly geologickým horotvorným procesem a pocházejí pravděpodobně z jader rozbitých planetek. Při leptání železných meteoritů dochází k vzniku tzv. Widmanstättenových obrazců.

V roce 1969 byl objeven v této oblasti velký fragment, který dostal název El Chaco. Vážil dle tehdejších odhadů 37 tun a byl považován za druhý největší meteorit na světě. V roce 1980 byl El Chaco vykopán argentinským letectvem a uložen vedle kráteru a poté byl poté opuštěn. ¨

V roce 1990 se slavný lovec meteoritů z Arizony jménem Robert Haag pokusil ukrást meteorit pomocí místních lidí. Pokus ale selhal a meteorit byl vrácen na své místo. Tato událost paradoxně vyvolala hnutí na ochranu a uznání Campo del Cielo za dědictví lidstva. Díky tomuto hnutí byla v roce 1994 schválena řada provinčních zákonů, aby exempláře zůstaly na svém původním místě. 

V roce 2016, když byl objeven fragment Gancedo, došlo k novým výpočtům váhy fragmentu El Chaco a od té doby je udávána váha 30.800 Kg

Téhož roku byl také založen provinční park, kde je tento velký meteorit vystaven.