Tektity

Tektit je hornina, která vznikne dopadem asteroidu na zemský povrch, kdy působením obrovských teplot dojde k přetavení původní pozemské horniny do nové podoby.

Název pochází z řeckého slova tektós - tavený.

Chemicky jsou tektity křemičitanová skla s velmi malým obsahem kovů.

Většina tektitů má tmavou a neprůsvitnou barvu.

Mohou obsahovat uzavřené vzduchové bubliny.

Kategorie