Mimořádný nález - nový český meteorit Jičín !

nálezový stav meteoritu Jičín    foto: Přemysl Zelinka

autor článku: Jaroslav Filip

fotografie: Přemysl Zelinka

Pády a nálezy meteoritů v Česku jsou vždy velká událost.

 

Že je Česko velmoc mezi meteority se ví.

Díky skvělé práci Astronomického ústavu, jsou u novodobých pádů známy přesné pádové oblasti a mapy jsou posléze sdíleny s veřejností.

Dost lidí tak neodolá a chodí v Česku meteority hledat. 

Navíc oproti jiným státům, kde jsou zákony nastaveny jinak, si nalezený meteorit můžete ponechat. 

 Proto nepřekvapí, že se občas setkáme s tím, že někdo meteorit najde.

 

Ovšem to, co se povedlo v listopadu 2017, doslova přesahuje všechny novodobé nálezy v ČR. 

Šťastným nálezcem a majitelem meteoritu je Přemysl Zelinka z Vysoké nad Jizerou. 

 

V čem je tento meteorit mimořádný?

Jedná se o dosud nepopsaný a neznámý pád, nebo nález meteoritu.

 To zvyšuje jednak jeho hodnotu vědeckou, ale samozřejmě i hodnotu finanční, i když, jak nám sám nálezce potvrdil, meteorit na prodej v tuto chvíli nebude. 

Dobrá zpráva ale je, že jej bude možné alespoň vidět.

 

 

nálezový stav meteoritu Jičín.    foto: Přemysl Zelinka

 

Právě kvůli složitostem s analýzami, které musí jednoznačně prokázat, že nalezený meteorit nepatří k žádnému známému dřívějšímu pádu, nebo nálezu, trvá tento proces velmi dlouho. Navíc se tyto analýzy dělají různě po světě.

Nyní ale, po několika letech se konečně dočkáme a meteorit bude zapsán do světové databáze meteoritů, pravděpodobně pod názvem Jičín. Okolnosti nálezu a rozhovor s nálezcem přinášíme zde:

 

Děkujeme za Váš čas k rozhovoru a přijměte nejdříve velkou gratulaci k Vašemu nálezu.

Děkuji Vám!

 

Co byste nám o sobě řekl?

Posledních 40 let jsem pracoval jako elektroúdržbář v místě bydliště na ISŠ Vysoké nad Jizerou. Mimo hledání s detektorem patří mezi moje další koníčky včelaření, nebo sport. Mám 3 odrostlé děti, 4 vnoučata. V dubnu mi bude 66 let.

 

Jak dlouho se věnujete hledání a máte už za sebou nějaký jiný zajímavý nález?

Chodím s detektorem 16 let a několik zajímavých nálezů samozřejmě mám.

Oblast, kde jsem meteorit našel, je historicky zajímavější než tady u nás na horách. Už proto, že tady leží sníh od listopadu do dubna.

 

Věnujete se přímo meteoritům?

Meteoritům jsem se nijak moc nevěnoval, ale samozřejmě, od doby nálezu jsem se o ně začal zajímat dost.

 

Popíšete nám okolnosti Vašeho nálezu?

Bylo to v listopadu 2017. Hledání s detektorem bylo jako každé jiné, několik měděných mincí, hliníkové obaly a podobné věci.

Signál detektoru byl při nálezu meteoritu slabší, nic nenasvědčovalo že to bude něco většího. 

Když se s kopáním dostanete pod 20 cm, je naděje na něco staršího, ne novodobého. Postupně signál sílil. Asi ve 35 cm jsem narazil na něco rezavého. Usuzoval jsem na štípací klín nebo podkovu. Objevil se ovšem kus velmi těžkého rezavého železa.

 

Jaké byly první myšlenky?

Vůbec jsem nevěděl, co jsem to našel. K autu skoro kilometr. V jedné ruce jsem ho neunesl a detektor jsem tam nechávat nechtěl. Takové menší dilema. Chtěl jsem to tam nechat, to byla prvotní myšlenka.

 

Naštěstí jste se rozhodl jinak.

Nakonec detektor zůstal schovaný ve křoví a šel jsem s nálezem do auta.

 

Napadlo Vás hned, že by se mohlo jednat o meteorit?

Určitě ne, nevěděl jsem, co jsem to našel. Kámen ležel týden v kufru auta. Po tlakovém očištění vapkou jsem začal přemýšlet, co by to mohlo být a napadlo mě, že bych to zveřejnil na specializovaných hledačských webech.

 

Vyleštěný řez meteoritu Jičín.  foto: Přemysl Zelinka

 

Co bylo dál?

Právě po zveřejnění na webech padly nějaké tipy, mimo jiné i meteorit a také jsem zde dostal několik rad. Obroušení malého kousku na nálezu a vyleštění a leptání se ukázalo, jako nejlepší ověření, protože většina železných meteoritů má tzv. Widmanstättenovy obrazce, unikátní neuspořádané struktury dlouhých, železo-nikelnatých krystalů. 

A víte co? Byly tam!

 

Tímto se potvrdilo, že se opravdu jedná o meteorit..

Ano a po zveřejnění na webu sběratel.com mi to potvrdil i geolog, pracovník Geologického ústavu v Bratislavě, ale jak mě upozornil, je třeba dalších analýz. Nabídl mi, že tyto analýzy provede. O nálezu jsem informoval i Astronomický ústav Ondřejov a Geologický ústav Praha.

 

Jaké jste z toho měl pocity? Byla to euforie?

Nepopsatelný a neuvěřitelný pocit, najít a držet v ruce meteorit 4,5 miliardy let starý, z doby, kdy vznikala sluneční soustava. Jak se navíc později ukázalo, velmi vzácný.

 

Widmanstättenovy obrazce na meteoritu Jičín    foto: Přemysl Zelinka

 

Kdo Vám s tímto nejvíce pomohl a chcete někomu poděkovat?

Velký dík patří Dr. Gargulákovi z Geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislavě, za jednání z laboratořemi v jiných zemích. Jeho velká snaha a kontakty velmi pomohly. Snaha o zapojení také české strany do výzkumu nového českého meteoritu vyzněla bohužel naprázdno.

 

Kdy bylo jisté, že to není žádný známý pád/nález?

V oblasti nálezu meteoritu se zatím nic podobného nenašlo. Pozemské stáří je pravděpodobně více než 1000 let.

Definitivní potvrzení ovšem dají až zmíněné analýzy a jejich porovnání s jinými známými pády a nálezy.

 

Co bude s meteoritem dál?

Meteorit zůstane zatím v mém vlastnictví. K analýzám bylo odřezáno několik kousků meteoritu. 

Největší z nich 241 g je již v Národním muzeu v Praze jako typový vzorek pro další případné výzkumy.

Národní muzeum v Praze zatím není uznána jako organizace oprávněná k uchovávání těchto vzorků. 

Díky Dr. Velebilovi, kurátorovi sbírek NM, je již v Londýně o oprávnění zažádáno. 

V případě, že NM v Praze nebude schváleno, je druhý nedotknutelný vzorek v SNM v Bratislavě, které je od roku 2018 londýnskou komisí schválené. 

Nic tedy nebude bránit o zapsání meteoritu Jičín do Mezinárodní databáze meteoritů, protože právě uložení vzorku v nějaké schválené instituci je jedna z podmínek .

 

nový český meteorit Jičín.  foto: Přemysl Zelinka

 

Co na to Vaše rodina? Přátelé? 

Samozřejmě jsou také nálezem meteoritu nadšeni, vždyť je to velké štěstí, je to jako vyhrát jackpot v loterii.

 

Co už dnes o tomto meteoritu víme? Typ, druh, složení, stáří atd.

Meteorit při nálezu vážil 12,6 kg, po odřezání vzorků pro analýzy a muzea 11,8 kg.

Meteorit by mohl patřit do skupiny železných meteoritů IIIF, kterých je na světě jen 8, tento by byl devátý. Ještě ale nejsou všechny analýzy z Univerzity v Jeně. S covidem se hodně laboratoří zaseklo.

Terestrický věk, tedy kdy dopadl na planetu Zemi dělají v USA, ale je to to samé, laboratoře jsou uzavřené, nebo značně omezené.

Skutečný věk se nebude zkoumat, je to dost drahé a stejně by jsme se dostali na přibližně 4,5 miliardy let. Železné meteority jsou stejného věku a liší se o 10 - 100 milionu let a to není podstatné.

Kosmický věk, tedy jak dlouho putoval vesmírem je již naměřený, ale ještě nejsou naměřené hodnoty přepočítané na roky, to bude až po všech chemických analýzách. Měření fyzikálních vlastností se dělají ve Vatikánu, ale tam také dlouho úřadovala pandemie.

Chemické analýzy jsou naměřené na mikrosondě v NM Praha. 

Železné meteority typu IIIF jsou mineralogicky chudé, jedná se jen o kamacit, taenit, troilit a daubrelit.

.

Kdy tedy dojde k zapsání meteoritu do mezinárodní databáze a jaké další podmínky bylo třeba splnit?

Všechno záleží na výsledcích ze všech laboratoří, kde jsou vzorky k analýzám. Nicméně, vše je opravdu dost zpožděno. Musí být totiž bezpochyby jisté, že se nejedná o již známý pád/nález, nebo např. jeho přesah z původního pádového pole. 

Také bylo třeba uvést GPS údaje a další podmínka, výše zmíněna, je vystavený vzorek v některé schválené instituci. 

Snad se už ale brzy dočkáme a seznam českých meteoritů se rozroste.

 

Dostáváte nabídky na prodej? Bude/je k vidění i v nějakém muzeu?

Národní muzeum v Praze, konkrétně Dr. Velebil, měl velký zájem meteorit Jičín odkoupit do sbírek NM. 

Zatím jsem to odmítl. Bude ale vystaven odřezek meteoritu o váze 241g. 

Má už dokonce své přírůstkové číslo - P1P 29/2021. 

Samozřejmě po zjištění a potvrzení informací o meteoritu se ozvalo obrovské množství sběratelů, kteří chtěli jeho část koupit. Ovšem meteorit na prodej není, mám v plánu si jej nechat.

 

Bude tedy možnost někdy někde vidět zbývající velký kus meteoritu?

Jednáme s Muzeem Meteoritů ve Frýdku-Místku, že bychom některý víkend, snad ještě letos, meteorit vystavili a umožnili návštěvníkům si na něj sáhnout, stejně jako to dělá toto Muzeum s některými dalšími meteority.

 

Moc děkujeme za Váš čas, informace a přejeme ať se daří a meteorit Vám nosí jen štěstí a pozitivní energii.

Zpět do obchodu