Co je to meteorit?

Je to vesmírné těleso, které přežije průlet zemskou atmosférou a dopadne na zemský povrch.

Naše planeta se neustále střetává s tunami kosmického materiálu, které jako meteory vidíme na noční obloze, lidově řečeno jako "padající hvězdy".

Drtivá většina těles se v atmosféře odpaří. Pak jsou tu ale větší a těžší kousky.

Díky meteoritům dochází k objasňování spousty vesmírných otázek, např. ohledně vzniku naší sluneční soustavy.

Vesmírná tělesa vstupují do naší atmosféry obrovskou rychlostí (15-60 km/s!).

V okamžiku, kdy začne těleso vlivem tření o naší atmosféru zářit, mluvíme o meteoru. Pokud je těleso větší, jeho jas může krátce osvítit oblohu jako ve dne. V takovém případě mluvíme o "Bolidu". Pokud na zemský povrch dopadnou zbytky takového tělesa, až poté mluvíme o meteoritu. Aby něco dopadlo, mělo by mít původní těleso před vstupem do atmosféry alespoň 1 metr v průměru. Dále to také závisí např. na složení tělesa, úhlu pod kterým do atmosféry vstupuje, jeho rychlosti atd.

Často končí výbuchem a rozdělením tělesa na mnoho částí. Z tělesa se průletem atmosférou odpaří i 90 % původní hmoty! 


Meteority dopadaly na naší planetu od nepaměti. Velmi starým, doloženým a pozorovaným pádem je např. pád velkého kamene u Ensisheimu ve Francii, 16. listopadu 1492 v 11:30 hodin (35 dnů po vstupu K. Kolumba na americkou půdu). Pád tohoto kamene o váze 127 Kg byl pokládán za boží zázrak a kámen byl značně obdivován. Tento pád je zaznamenán na soudobé rytině (viz. obrázek).


Mnoho pádů je popsáno v různých kronikách z různých zemí, nástroje z meteorického materiálu používali např. indiáni (hroty, šipky), Tutanchamon měl dýku z meteorického železa. Všeobecně vzato ovšem lidé, pokud měli možnost takovýto pád pozorovat, přisuzovali jej "vyšší moci, bohům a podobně. 


První vědecký názor podložený mnoha výzkumy,  který původ meteoritů dával do dnes známých souvislostí se objevil až v roce 1794 (E. F. Chladni - Německý fyzik). Vedle souhlasu mnoha badatelů, jak to tak bývá, objevilo se mnoho nesouhlasných názorů, i tak ale získávaly tyto názory obecné uznání. Od této doby proto začíná soustavný výzkum meteoritů.


Nejtěžším nalezeným meteoritem na světě je meteorit Hoba, nalezen zcela náhodně při orbě v roce 1920 v Namibii, při objevení vážil asi 66 tun, vlivem chemických procesů se začal rozpadat a dnes váží asi 60 tun. Předpokládá se, že na planetu zemi dopadl asi před 80 000 lety. 

meteorit Hoba, Namibie
meteorit Hoba, Namibie