Garance doručení do vánoc! Zásilkovna - objednávka do 19.12. do 11 hod.

Ve Švýcarsku byl objeven hrot šípu z doby bronzové, vyrobený z meteoritu

 

Před tisíci lety, během pozdní doby bronzové (kolem 900-800 př. n. l.), se jeden zručný řemeslník rozhodl vyrobit smrtící zbraň pomocí materiálů z hvězd.


Ve švýcarském Mörigenu učinili archeologové významný objev, které vrhá nové světlo na využití meteoritického železa v prehistorické Evropě.
Zjištění byla nedávno zveřejněna v Journal of Archaeological Science.

 

Tento artefakt, objevený na břehu jezera Biel, vykazuje zřetelný plochý, uměle deformovaný tvar a svědčí o zpracování za studena, nebo za tepla. Tato vesmírná zbraň měří sice pouhé 4 cm na délku, ale přináší překvapivé důkazy této doby. Byla objevena ve zbytcích obydlí z doby bronzové zvané Mörigen.

 

Výzkum provedený ve Švýcarsku přinesl přesvědčivé důkazy o meteoritických železných artefaktech pocházejících z doby bronzové , čímž osvětlil rané lidské zapojení do zpracování mimozemských materiálů.

 

Nedostatek meteoritických železných artefaktů v evropských oblastech podnítil dotazy týkající se znalostí a dostupnosti těchto nebeských materiálů během doby bronzové. Aktuální zjištění z nové studie však přetváří vědecké chápání, protože odhalují, že železné meteority byly skutečně používány a vyměňovány i ve střední Evropě, již v roce 800 před naším letopočtem a potenciálně ještě dříve.

 


Komplexní analýza potvrdila meteoritický původ hrotu šípu a spojuje jej s druhem železných meteoritů IAB. Přítomnost dvou kovových slitin, jedna chudá a druhá bohatá na nikl naznačuje vrstvenou strukturu, charakteristickou pro oktaedritické meteority, což dokazuje jejich nebeský původ.


Jedním z nejzajímavějších aspektů studie bylo určení možného zdroje (původního) meteoritu. Prostřednictvím pečlivého procesu eliminace výzkumníci identifikovali tři potenciální kandidáty z komplexu železných meteoritů IAB:


Bohumilice v Česku
Retuerte de Bullaque ve Španělsku
Kaalijarv v Estonsku


Mezi těmito třemi se Kaalijarv ukázal jako nejpravděpodobnější zdroj, vzhledem k jeho době dopadu z doby bronzové a jeho umístění v obydlené oblasti. Vědci se domnívají, že tento meteorit mohl zasáhnout Estonsko kolem roku 1500 př. n. l., což potenciálně vedlo k obchodování s jeho fragmenty, spolu s prokázaným obchodem s jantarem z oblasti Baltského moře.


Studie představuje přesvědčivé vyprávění o starověkém řemeslném umění a obchodu spolu s impozantními výzvami, kterým výzkumníci čelili při identifikaci a pochopení pohřbených meteoritů ze starověku.


Vědci nejdříve zkoumali složení hrotu šípu a našli perfektní shodu pro konkrétní množství niklu a kobaltu přítomného v meteoritech.
Objevili dvě odlišné železné fáze zvané kamacit a taenit – běžně se vyskytující v meteoritech. Aby toho nebylo málo, byl přítomen vzácný izotop zvaný hliník-26, který slouží jako kosmická vizitka z vesmíru.

 

 


Meteorické železo ve starověkých společnostech:

 

Ve starověku, ještě před dobou železnou, měly starověké společnosti pokrývající Eurasii a severní Afriku přístup ke kovu ve formě vzácného meteoritického železa. Využití těchto nebeských materiálů již bylo dokázáno v různých regionech, včetně Turecka, Řecka, Středního východu, Ruska a Číny. Nicméně ve střední a západní Evropě zůstalo odkrývání meteoritických artefaktů vzácné, známe pouze dvě místa v Polsku, kde byly objeveny nálezy tohoto typu.


V průběhu zaznamenané historie starověké společnosti projevovaly hlubokou fascinaci nebeskými jevy, připisovaly vesmíru mystický a symbolický význam. Mezi nebeskými materiály, které zaujaly jejich představivost, bylo meteoritické železo vzácným a záhadným zdrojem, o kterém se věří, že má původ z jiného světa. Role meteoritického železa ve starověkých společnostech byla mnohostranná a zahrnovala různé aspekty kulturního, technologického a duchovního významu.


Meteoritické železo, které bylo ceněno především pro svou výjimečnou vzácnost a vnímaný božský původ, mělo ve starověkých společnostech jedinečné a vážené postavení. Samotná povaha příchodu tohoto materiálu z nebes vyvolala pocit úžasu a inspirovala mýty a legendy, které často spojovaly meteority s činy nebeských božstev nebo poslů zpoza světa.


V oblasti starověkého kovoobrábění představovalo meteoritické železo výzvu a příležitost. Vytváření předmětů z meteoritického železa vyžadovalo speciální znalosti a dovednosti kvůli jeho jedinečnému složení a měnícím se strukturálním vlastnostem. Starověcí řemeslníci museli přizpůsobit své techniky, aby se přizpůsobili tomuto neobvyklému materiálu a používali charakteristické metody k tavení a kování meteoritického železa na nástroje, zbraně nebo ozdobné artefakty. Následně se tyto meteoritické železné předměty staly vysoce ceněnými symboly řemeslné zručnosti a vynalézavosti, odrážející uměleckou zdatnost kultur, které je vytvořily.


Kromě umělecké role mělo meteoritické železo také náboženský a duchovní význam. Starověké systémy víry často začleňovaly nebeská tělesa a přírodní jevy do svých kosmologií a připisovaly meteoritům mystické vlastnosti a božské spojení. 

 

V důsledku toho byly meteoritické železné předměty často používány při náboženských rituálech, pohřbívány po boku vážených jedinců při pohřebních praktikách nebo jako obětiny k uklidnění božstev.
Nákup a distribuce meteoritického železa podnítily obchodní a kulturní interakce napříč starověkými civilizacemi. Získání tohoto vzácného zdroje vyžadovalo spojení se vzdálenými regiony, podporující výměnu nejen fyzických komodit, ale také myšlenek, přesvědčení a technologických inovací. 

Obchod s meteoritickým železem pravděpodobně přispěl k vytvoření sítí, které usnadnily kulturní šíření a ovlivnily umění, metalurgii a duchovní praktiky v různých komunitách.


Navzdory svému pozoruhodnému významu však nedostatek meteoritických železných artefaktů v archeologických záznamech představoval výzvu k plnému pochopení jeho dopadu na starověké společnosti. 

 

Jak ukázal objev hrotu Mörigenova šípu, může existovat více skrytých artefaktů čekajících na objevení, které nabídnou další pohledy na použití a kulturní význam meteoritického železa.

 

Zpět do obchodu