NWA 13370 / Howardit / 1,7g

Vyprodáno předobjednávka

Předobjednávka. Kámen ještě projde analýzou složení. Pro konkrétní datum dostupnosti nás kontaktujte.

Howardity jsou achondritické kamenité meteority, které pocházejí z povrchu asteroidu 4-Vesta. Jsou méně běžnou odrůdou klanu meteoritů HED.

název: NWA 13370

klasifikace: Achondrite (HED) - Howardite

země: Maroko

pozorovaný pád: NE

nalezen: 2020

oficiální nalezené množství: 312 gramů - 2 kusy!

váha vzorku: 1,7 gramů

velikost: srovnávací kostička má velikost 1x1x1 cm

zpracování meteoritu: řez

Součástí certifikát pravosti od meteority.com, člena Světové sběratelské asociace I.M.C.A. a výsledek spektrometrické analýzy složení.

Uloženo v průhledné krabičce s popiskem.

Pro tento malý vzorek není vhodná dřevěná krabička.

Jedná se o regolitovou brekcii, sestávající převážně z eukritických a diogenitových fragmentů, i když uhlíkaté chondruly (exogenní) a impaktní tavenina se mohou vyskytovat i v howarditu. Skála se vytvořila z impaktního vyvržení, které bylo později pohřbeno novějšími dopady a zpevněno vlivem tlaku z nadložních vrstev.

V NWA 13370 jsou litické klasty: kumulovaný a ekvilibrovaný čedičový eukrit; diogenit (včetně poikilitického diogenitu) a vysoce hořčíková olivín-ortopyroxenová litologie (Fa5-Fs13Wo0,3); a několik šokově tavených klastů (tavná brekcie - totální tavenina). Eukritické pyroxeny jsou vyloučeny. Dalšími minerály jsou olivínochromit, ilmenit, troilit, plagioklas, kovová zrna Fe a polymorf oxidu křemičitého.


1 100 Kč