NWA 12706 / Eucrit / 0,5g

Drobeček do sbírky - 2 ks

název: NWA 12706

klasifikace: Differenciated Achondrite (HED) / Eucrite - Monomict

země původu: Severozápadní Afrika

pozorovaný pád: NE

nalezen: 2019

oficiální nalezené množství: 131 gr. 

váha vzorku:  0,5 gramů - 2 ks

velikost: srovnávací kostička má velikost 1x1x1 cm

zpracování meteoritu: surovýfragment

analýza složení: ANO

certifikát pravosti: ANO (člen IMCA - Světová asociace sběratelů meteoritů - záruka pravosti)

uložení: průhledná krabička s popiskem

další informace

Meteorit je brekcie s malými až 700 μm velkými čedičovými a černými klastiky taveniny zasazenými do klastické minerální matrice. Dominantními minerály jsou exsolvovaný pyroxen a kalcikový plagioklas s velmi proměnlivou zrnitostí mezi 10 a 400 μm. Menší fáze zahrnují oxid křemičitý, chromit, FeS a fayalit. Nebylo nalezeno žádné kovové Fe 


350 Kč