NWA 10368 / Lodranit / 0,5g

název: NWA 10368

země: Severozápadní Afrika

klasifikace: Primitive Achondrite - Lodranite

pozorovaný pád: NE

nalezen: 2015

oficiální nalezené množství: 240 gramů 

váha vzorku: 0,5 gramů

velikost: srovnávací kostička má velikost 1x1x1 cm

zpracování meteoritu: řez

Součástí certifikát pravosti od meteority.com, člena Světové sběratelské asociace I.M.C.A. a výsledek spektrometrické analýzy složení.

Uloženo v průhledné krabičce s popiskem.

Pro tento malý vzorek není vhodná dřevěná krabička.

Lodranity jsou malá skupina primitivních achondritových meteoritů (67 členů), pojmenovaných po Lodhranu v Pákistánu, kam typový vzorek dopadl 1. října 1868. "Meteorit z Lodranu" byl poprvé popsán Gustavem Tschermakem v roce 1870, "kromě niklu a železa je to agregát olivín-bronzit tak vynikajícího druhu, který nebyl nikdy dříve nalezen v meteoritu pouze podobný pozemské olivínové hornině". George Thurland Prior byl první, kdo klasifikoval lodranský meteorit jako jediného člena skupiny lodranitů.

Hlavními minerálními fázemi jsou pyroxen s nízkým obsahem vápníku a olivín s malým množstvím plagioklasu a troilitu. Lodranity lze popsat jako achondrity odvozené z chondritů, které byly zahřáté do bodu, kdy FeNi a FeS dosahují eutektického bodu. V tomto bodě došlo k částečnému roztavení a část taveniny kovu a oxidu křemičitého byla odstraněna.

Lodranity jsou hruběji zrnité než akapulkoity a poskytují vyšší teploty izotopovými metodami, a proto se předpokládá, že jsou z větších hloubek v mateřském tělese.

Dráhu ochlazování mateřského tělesa lze rekonstruovat pomocí radiometrického datování. Systém Hf-W v pyroxenech s vysokým obsahem Ca má uzavírací teplotu mezi 975 a 1025 °C. Mateřské těleso se pod touto teplotou ochladilo mezi 4563,1 a 4562,6 miliony let. To znamená, že mateřské tělo vzniklo asi 1,5 až 2 miliony let po vzniku CAI. Stopové prvky naznačují, že mateřské těleso mělo složitou geologickou historii s částečným táním, migrací taveniny a metasomatismem.

500 Kč