meteorit Campo del Cielo 4,8 gramů

typ meteoritu: železný meteorit

název: Campo del Cielo

váha: 4,8 gramů

zpracování meteoritu: surový

meteorit je uložen v průhledné krabičce s popiskem + potvrzení o původu  


Campo del Cielo je velmi známý železný meteorit, který dopadl na planetu zemi před 4-5 tisíci lety. Železný asteroid vážil přibližně 800 tun a pocházel z hlavního pásu asteroidů umístěného mezi Marsem a Jupiterem. Rozdělil se na několik meteoritů, které dopadly na plochu přibližně 320 km2. Tato velmi známá oblast v Argentině obsahuje nejméně 26 kráterů, z nichž největší je 115 x 91 metrů. Největší dva fragmenty, 30,8 tunový Gancedo a 28,8 tunový El Chaco, patří mezi nejtěžší jednodílné meteoritové hmoty objevené na Zemi, spolu s 60 tunovým Hobou a 31 tunovým fragmentem meteoritu v Cape Yorku.

Celková hmotnost všech nalezených úlomků přesahuje 100 tun, čímž se meteorit stává nejtěžším na zemi. V novodobé historii lidstva byly meteority z Campo del Cielo poprvé popsány roku 1576.

Průměrné složení meteoritů Campo del Cielo je 6,67% Ni, 0,43% Co, 0,25% P, 87 ppm Ga, 407 ppm Ge a 3,6 ppm Ir, přičemž zbývajících 92,6% je železo.

Železné meteority narozdíl od kamenných prošly geologickým horotvorným procesem a pocházejí pravděpodobně z jader rozbitých planetek.

Při leptání železných meteoritů dochází k vzniku tzv. Widmanstättenových obrazců.

V roce 1969 byl objeven v této oblasti velký fragment, který dostal název El Chaco. Vážil 37 tun a je považován za druhý největší meteorit na světě. V roce 1980 byl El Chaco vykopán argentinským letectvem a uložen vedle kráteru a poté byl poté opuštěn. V roce 1990 se slavný lovec meteoritů z Arizony jménem Robert Haag pokusil ukrást meteorit pomocí místních lidí. Pokus ale selhal a meteorit byl vrácen na své místo. Tato událost paradoxně vyvolala hnutí na ochranu a uznání Campo del Cielo za dědictví lidstva. Díky tomuto hnutí byla v roce 1994 schválena řada provinčních zákonů, aby exempláře zůstaly na svém původním místě. Téhož roku byl také založen provinční park, kde je tento velký meteorit vystaven.

250,00 Kč
Please select variants first