NWA X / kamenný / 106,1 gramů

Fragment staršího pádu pokrytý částečně natavenou kůrou. 

100% ověřeno - spektrometrická analýza složení!

Součástí je certifikát pravosti od www.meteority.com (člen Světové asociace sběratelů meteoritů ) a výsledek spektrometrické analýzy . 

Můžete dokoupit dřevěnou krabičku.

název: NWA X

klasifikace: kamenný meteorit (Chondrit)

země: Severozápadní Afrika

pozorovaný pád: ne

nalezen roku: 2020

váha: 106,1 gramů

úprava: surový

Chondrity vznikly pouze několik miliónů let po zrodu sluneční soustavy. Nejstarší z nich jsou tak staré více než 4,5 miliardy let! 

Také v sobě mají uzavřené vzácné sluneční plyny.

Unikátní složení. Chondrity obsahují také unikátní železo-niklovou slitinu s příměsí vzácných kovů, která se v pozemských horninách nevyskytuje. Je tak velmi spolehlivým poznávacím znakem. 

Chondrity mají rovněž tzv. chondry - malé kuličkové útvary, vzniklé roztavenými chomáčky prachu v plynoprachovém disku, obklopující mladé slunce, do podoby jakýchsi kapiček a jejich rychlým utuhnutím. Ty můžou být sotva viditelné, velikosti od zlomku mm, až po velikost několik mm.

2 300 Kč