Chondrit NWA X

název: NWA X
klasifikace: kamenný meteorit Chondrit
lokalita: Severozápadní Afrika


odkaz na databázi meteoritů 


NWA znamená lokalitu nálezu námi nabízených meteoritů (Severozápadní Afrika). Číslo za označením udává příslušnost k přesnému pádu (viz. databáze). Oblast je velmi rozsáhlá, nacházelo a nachází se na ní velké množství meteoritů, z níž mnoho je velmi vzácných.

Pokud nemají za označením číslo, znamená to, že nebyly přiřazeny k žádné přesné lokalitě a žádnému dříve zaznamenanému a klasifikovanému pádu. Tím se, v kombinaci s tím, že Chondrity jsou nejčastěji spadlým druhem meteoritu, stávají cenově velmi dostupnými. 

Kamenné meteority obsahují  tzv. chondry (odtud jejich název) - malé kuličkové útvary, vzniklé nahromaděním mlhoviny a kosmického sedimentu. Ty můžou být sotva viditelné (od zlomku mm) až po několik mm.

Chondrity obsahují stejné množství a poměr prvků jako Sluneční pramlhovina, kromě těkavých prvků jako vodík a helium, a tak se soudí, že vznikly hned několik miliónů let po zrodu sluneční soustavy . 

To znamená, že nejstarší kamenné meteority jsou staré 4,56 miliardy let!

Většina meteoritů obsahuje unikátní železo-niklovou slitinu, která se v pozemských horninách nevyskytuje. Je tak velmi spolehlivým poznávacím znakem. V kamenných meteoritech je přítomna formou Chonder a podle jejího obsahu mívají Chondrity dále označení písmeny (LL, L, H)