NWA

název: NWA
klasifikace: kamenný meteorit 
země: Severozápadní Afrika


odkaz na databázi meteoritů 


NWA znamená lokalitu nálezu námi nabízených kamenných meteoritů - Chondritů. číslo za označením udává příslušnost k přesnému pádu (viz. databáze). Oblast je velmi rozsáhlá, nacházelo a nachází se na ní velké množství meteoritů, z níž mnoho je velmi vzácných a unikátních.

Pokud nemají za označením číslo, znamená to, že nebyly zařazeny k žádné přesné lokalitě a žádnému dříve zaznamenanému a klasifikovanému pádu. Tím se, v kombinaci s tím, že Chondrity jsou nejčastěji spadlým druhem meteoritu, stávají cenově velmi dostupnými.