Ztracený meteorit Odranec

23.01.2022
dobová kresba znázorňující dopad meteoritů na obec Odranec
dobová kresba znázorňující dopad meteoritů na obec Odranec


Dnes si povíme něco o meteoritu Odranec, což je po meteoritu Loket druhý nejstarší pád v našich zemích, navíc velmi dobře popsaný mnoha svědky.


Léta páně 1619, 11.června, okolo 16 hodiny, kdy byla ještě většina rolníků na polích, přišel nejdříve šedivý mrak, poté se z něj vyřítila ohnivá koule a ozvaly se tři ohromné rány. Obrovská detonace a snad i velká tlaková vlna způsobila, že lidé i dobytek padali na kolena a dívali se k nebi.


Nutno dodat, že v této době, lidé sužováni velkým suchem, dokonce v našich končinách neznámým zemětřesením a výstředními slunečními úkazy, báli se tohoto příletu návštěvníků z vesmíru a brali jej jako znak božského hněvu. Mnozí si také mysleli, že začala válka.


Potom se ohnivá koule rozdělila na 3 hořící kusy, údajně připomínající kříže, které padaly směrem na vesnici Odranec. Hromobití ustalo a rolníci a obyvatelé posléze viděli dopad 3 kusů na svou ves, 2 svědci viděli přímo místo dopadu a vydali se kameny hledat.


Největší kus se našel hned po pádu, dopadl přímo na náves k rybníku. Údajně ještě žhavý kámen byl vyzvednut z hloubky asi jednoho metru. Jeho váha byla cca 8,5 Kg. Druhý nalezený kus měl váhu asi 1,3 Kg a byl nalezen téměř na povrchu. Třetí, údajně největší kus, dopadl někde do přilehlého lesa a nebyl nikdy nalezen.


Zajímavostí rovněž je, že lidé vypověděli, že z nebe padal také prach (což se u železných meteoritů neděje), ale při novodobých odborných výzkumech toto nebylo potvrzeno.


Dva nalezené kusy byly převezeny do Nového Města na Moravě, kde je uložil a vystavil majitel panství, Vilém Dubský, ale pak se záhadně ztratily. I přes pozdější snahu je nalézt, jsou dodnes ztraceny bez jakékoli stopy.


Existují hypotézy, že minimálně jeden kámen skončil ve Vídni, kde snad ale k němu nebylo dostatečné info, proto kámen není ve sbírkách místního muzea, ale mohl být údajně vyřazen. Další hypotéza hovoří o tom, že Ignác Born, který měl sbírky ve Vídni na starosti, byl na konci 18. století pod tlakem vědeckých kolegů, kteří neuznávali myšlenku, že těžké kameny mohou padat z nebes a zbavovali se jich ze svých sbírek, aby nečelili posměchu svých kolegů.


Po meteoritech pátrala na konci 60. let minulého století také pracovnice Národního Muzea v Praze, Marcela Bukovanská, ať už u nás, tak i ve Vídni - bohužel bez úspěchu.


Je tedy otázkou, zda se ještě někdy podaří 2 nalezené - a poté ztracené meteority nalézt, nebo bude dokonce nalezen největší kus, který údajně stále čeká v místním lese na objevení.

pamětní cedulka v obci Odravec
pamětní cedulka v obci Odravec