meteorit Muonionalusta

09.02.2021
leptaný řez meteoritem Muonionalusta
leptaný řez meteoritem Muonionalusta

autor: Zdeněk Schneider

Meteorit z lokality Muonionalusta, je v současné době vystaven ve Štefánikově hvězdárně na pražském Petříně, kam byl přivezen z foyeru Národního muzea. Jeho hmotnost je 950 kg a je tak pravděpodobně největším meteoritem na území České republiky.


Poprvé byl tento meteorit zmiňovaný v roce 1906 a o 4 roky později byl pojmenován podle nedaleké řeky Muonia. Muonionalusta dopadl na zem přibližně před 800.000 až 1.000.000 lety a jeho celková nalezená hmotnost je cca 10 tun.


Místo dopadu se nachází za polárním kruhem v severní části Švédska u vesnice Kitkiöjoki. Během zaledňování byly jednotlivé kusy druhotně transportovány na jiná místa, než je místo původního pádového pole.

Meteority, které se najdou, jsou za tisíce let pobytu v ledovcových morénách více či méně korodované. Po vyčištění se objeví jejich jedinečná struktura. Struktura je vidět už na povrchu a po odleptání se objeví i na řezu. Některé kusy obsahují i vzácný troilit, který se vyskytuje výhradně v meteoritických železech.


Tento meteorit je klasifikován jako oktaedrit třídy IVA a má velmi krásnou strukturu Widmanstattenových obrazců, které vzniknou na řezu po naleptání kyselinou dusičnou.


Většina vystavených vzorků má zachovalou původní strukturu rzi, která je pro tento meteorit typická. Vyčištěním od rzi lze získat tmavý povrch.


Chemický obsah meteoritu je: 8.42% Ni, 2.24 ppm Ga, 0.133 ppm Ge, 1.6 ppm Ir, R. Schaudy et al. (1972). Zbytek je železo Fe.