meteorit s příběhem - Knyahinya

02.03.2021

autor: Zdeněk Shneider
Informace čerpány z volně dostupných zdrojů. 


Před pár dny jsem měl štěstí a zakoupil kousek zajímavého meteoritu, který přesně splňuje, to co se mi u meteoritů líbí - že je s nimi často spojený zajímavý příběh. V tomto případě částečně díky němu vznikla legendární literární díla.Chondrit pojmenovaný Knyahinya, typu LL5, o odhadované dopadové hmotnosti 500 kg (v té době se jednalo o největší známý chondrit na světě) dopadl 9.6. 1866 v cca 17 hodin na Podkarpatskou Rus cca 8 km od vesnice Knyahinya (Kňahyně) na svahu hory Stinka. Pozorovaný dopad tohoto meteoritu byl v té době takovou události, že se o meteorit zajímal i Charles Darwin a Jules Verne, který do vesnice osobně přicestoval a ubytoval se na hradu Něvické. Na základě tohoto pobytu napsal knihy Tajemný hrad v Karpatech, která byla poměrně originálně u nás zfilmována , a Honba za meteorem. Zajímavostí je, že stejný hrad inspiroval o 5 let později Bram Stokera k napsání Drákuly.

 


Ale zpět k samotnému meteoritu .  Meteorit byl pozorován v podobě zářivé ohnivé koule nad územím dnešního Slovenska (Liptovský Mikuláš, Šariše, Zemplín a Prešov). Zhruba ve výšce 40 km nad vesnicí Kňahyňa se rozpadl na více než tisíc kusů a způsobil tak meteorický déšť o poloměru dopadu cca 5 km. Mezi obyvateli vesnice způsobil ohromnou paniku a očekávání konce světa. Jedna z žen z vesnice, která v tento okamžik prala prádlo v potoce za vesnicí, vypověděla, že kousek od ní spadly 2 hořící kameny. Další kus proletěl skrz střechu stodoly, která stála naproti kostelu. Vesnice měla velké štěstí, že nebyl nikdo zraněn, protože bylo spočítáno, že kdyby meteorit letěl o pouhých 6 metrů výš, nespadl by do skalního hřebene, ale přeletěl by ho a dopadl by přímo do vesnice. Největší nalezený kus měl hmotnost cca 280 kg a našel ho Vasyl Kryvjanyk na své louce, kde ho vyhrabal zhruba z dvoumetrové hloubky. Tento kus prodal Antonu Pokornému, inspektoru státních lesů za 2 voly a meteorit prodal vídeňskému muzeu, kde je dodnes. Druhý největší meteorit vážil asi 46 kg a byl prodán za 750 zlatých do maďarského muzea v Pešti. Další menší kusy meteoritu, které sbíraly a mapovaly 3 vědecké komise, jsou ve více než 100 muzeích na světě (jedním z vlastníku Knyahinského meteoritu je MU Brno nebo muzeum v Užhorodu), např. na Slovensku, které s hledáním meteoritu velmi pomohlo, se nenachází jediný kus. Během první republiky vybudoval Klub českých turistů stezku vedoucí na místo dopadu meteoritu. Stezka byla obnovena roku 2000, kdy pracovníci Užanského národního parku vybudovali k pomníku chodník.Německý geolog Otto Hahn tvrdil, že v meteoritu Kňjahyňa byly nalezeny částice mimozemských korálů, parazitů a rostlin.