en-víte že?

09/09/2019

Při průletu atmosférou země se odpaří až 90% původního tělesa.
Na zbytku se utvoří velmi tenká, tmavá, natavená vrstva a uvnitř zůstává kámen světlý.

Kamenné meteority (Chondrity) jsou nejstarší známý materiál ve sluneční soustavě, téměř všechny chondrity jsou staré 4,56 miliardy let!!!, tudíž maximálně pár milionů let po vzniku sluneční soustavy

Obsahují malé kulovité útvary (tzv. chondrule - proto název chondrity), které jsou obvykle velikosti několika mm.

86% všech známých meteoritů jsou chondrity, není ale jasné, jestli i ve vesmíru tento materiál převažuje.

Téměř všechny meteority obsahují slitinu železa a niklu, která se na zemi nevyskytuje, na lomu nebo vybroušené ploše viditelné pouhým okem.

Poprvé byly chemicky analýzovány v roce 1772. 

Na obrázku meteorit chondrit NWA z Afriky s velmi zachovalou natavenou kůrou z naší sbírky.