Další Bolid viditelný z ČR

20.11.2020

Velmi jasný Bolid, už druhý v rozmezí 9 dnů, zazářil ráno 19.11.2020, přesně ve 4:44 hod. Byl viditelný z velké části střední Evropy. Hlášení o pozorování přicházejí z celého Česka. 

Nádherný záběr celého jevu pořídila kamera katedry fyziky atmosféry Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.  

"Máme velice podrobné záznamy, od fotografie a videa až po spektrální a fotometrické záznamy. Na zpracování výsledků intenzivně pracujeme," řekl Pavel Spurný, vedoucí Oddělení meziplanetární hmoty Astronomického ústavu. 


Nad většinou území Česka bylo v tu dobu jasno, jev proto i přes brzký čas vidělo mnoho lidí. Dle zahraničních zdrojů by části tělesa, meteority, měly dopadnout na území Rakouska, nebo Německa. Brzy ale budou další informace, tak se necháme překvapit.


Pracovníci Astronomického Ústavu nyní intenzivně pracují na vyhodnocení získaných dat.
Zajímavostí je velmi dlouhá doba, kdy Bolid zářil, což může být způsobeno velmi malým sklonem k zemskému povrchu, nebo velikostí tělesa při vstupu do atmosféry. Další informace budou brzy k dispozici.


Edit

Zpráva Astronomického ústavu AV ČR zde