Rozdělení meteoritů:

Zjednodušeně řečeno dělíme meteority na 3 základní druhy:  


kamenné meteority 


Dělíme dále na:


Chondrity:

- obyčejné - až 85 % všech pádů

- uhlíkaté - nejprimitivnější meteority vůbec

- enstatitické - vznikly v extrémně redukčním prostředí

Achondrity:

- primitivní

- diferencované

Chondrity jsou ze všech meteoritů nejčastější. Nejstarší jsou staré 4,56 miliardy let a pamatují vznik sluneční soustavy! Obsahují stejné množství a poměr prvků jako Slunce, kromě těkavých prvků jako vodík a helium. Jsou označeny písmenem, podle jejich obsahu železa, ve srovnání s jejich obsahem křemíku.

H: obsahují nejvíce oxidovaného železa

L: obsahují méně oxidovaného železa

LL: obsahují velmi málo oxidovaného železa


železné meteority


Dělíme dále na:

- hexaedrity - méně než 6% Niklu

- oktaedrity - 6-17% Niklu

- ataxity - vysoký obsah Niklu


Tyto meteority představují pozůstatky jader zárodků planet. Unikátní železo-niklová slitina. 

Nejčastější zastoupení v pozemských sbírkách i přesto, že jinak převládá kamenný typ. Je to proto, že lépe odolávají průletu atmosférou i pozemské erozi a jdou snáze odlišit od pozemských hornin.

Campo del Cielo - surový
Campo del Cielo - surový
řez železným meteoritem s viditelnou a unikátní strukturou
řez železným meteoritem s viditelnou a unikátní strukturou

železo-kamenné meteority


Nejznámější z této kategorie jsou tzv. Pallasity. Tento vzácný typ meteoritů vznikal na rozhraní jádra a pláště planetky, v hloubce několika kilometrů. 

Právě tam došlo k "promíchání" olivínu z pláště s materiálem železo-niklového jádra. Tak vznikl jeden z nejhezčích typů meteoritů vůbec. 


Podrobné rozdělení meteoritů -  RNDr. David Čapek, Ph.D.  z Astronomického ústavu zde: