Druhy meteoritů:

Zjednodušeně řečeno dělíme meteority na 3 základní druhy: 

kamenné meteority 

Dělíme dále na Chondrity a Achondrity, přičemž Chondrity jsou ze všech meteoritů nejčastější. Nejstarší jsou staré 4,56 miliardy let a pamatují vznik sluneční soustavy!
Také obsahují stejné množství a poměr prvků jako Slunce, kromě těkavých prvků jako vodík a helium.
Dále jsou označeny písmenem, podle jejich obsahu železa, ve srovnání s jejich obsahem křemíku.
H: obsahují nejvíce oxidovaného železa
L: obsahují méně oxidovaného železa
LL: obsahují velmi málo oxidovaného železa


železné meteority

Tyto meteority představují pozůstatky jader zárodků planet. Unikátní železo-niklová slitina. Nejčastější zastoupení v pozemských sbírkách i přesto, že jinak převládá kamenný typ. Je to proto, že lépe odolávají průletu atmosférou i pozemské erozi a jdou snáze odlišit od pozemských hornin.


železo-kamenné meteority

Nejznámější jsou tzv. Pallasity. Tento vzácný typ meteoritů vznikal na rozhraní jádra a pláště planetky, v hloubce několika kilometrů. Právě tam došlo k "promíchání" olivínu z pláště s materiálem železo-niklového jádra. Tak vznikl jeden z nejhezčích typů meteoritů vůbec.