Rozdělení meteoritů:

Zjednodušeně řečeno dělíme meteority na 

3 základní druhy:

kamenné, železné a železo-kamennékamenné meteority

Dělíme dále na:

 Chondrity:

 obyčejné - až 75 % všech pádů a nálezů

 uhlíkaté - nejprimitivnější meteority vůbec

 enstatitické - vznikly v extrémně redukčním prostředí

 Achondrity:

 primitivní

diferencované


 Obyčejné Chondrity

Stáří je 4,56 miliardy let, pamatují vznik sluneční soustavy!

Obyčejné Chondrity jsou ze všech padajících meteoritů nejběžnější. 

Primitivní hmota, která neprošla tavením, pouze tepelnou metamorfózou.

Chemické složení odpovídá sluneční pramlhovině, kromě těkavých prvků jako vodík a helium. 

Jsou označeny písmenem, podle jejich obsahu železa, ve srovnání s jejich obsahem křemíku.

H: obsahují nejvíce oxidovaného železa

L: obsahují méně oxidovaného železa

LL: obsahují velmi málo oxidovaného železa


Chondrity dostaly svůj název podle zvláštních útvarů, malých kuličkových částí tzv. chonder. 

Ty můžou být sotva viditelné, až do velikosti několik milimetrů a velmi různorodého složení.

kamenný meteorit chondrit s natavenou kůrou - tzv. krustou
kamenný meteorit chondrit s natavenou kůrou - tzv. krustou
řez kamenným meteoritem - chondritem s viditelnými drobnými částečkami
řez kamenným meteoritem - chondritem s viditelnými drobnými částečkami

Uhlíkaté Chondrity

uhlíkatý Chondrit CV3 - NWA 11543
uhlíkatý Chondrit CV3 - NWA 11543
uhlíkatý Chondrit CV3 - NWA 11545
uhlíkatý Chondrit CV3 - NWA 11545

.

Achondrity

meteorit Errachidia 003, Achondrit - Winonait
meteorit Errachidia 003, Achondrit - Winonait

Primitivní:

Jsou složením blízké Chondritům.

Zastoupení je asi 8%. 

Patří sem:

Ureilit, Brachinit, Acupolcoit, Lodranit a Winonait


Diferencované:

Neobsahují chondrule. Mají odlišné vlastnosti, které svědčí o krystalizaci, nebo tavení na mateřském tělese v hloubce minimálně 1 km.

Mezi Achondrity patří také velmi vzácné lunární a marťanské meteority. 

Známe i další skupiny Achondritů, u kterých nám nejsou známa jejich mateřská tělesa.


HED Achondrity 

Skupinu meteoritů označovaných jako HED Achondrity, u kterých je vysoký předpoklad, že pocházejí z Planetky 4 Vesta, nebo jejich fragmentů. HED je zkratka tří horninových typů:


Howardit - největší šokové postižení způsobené impaktními procesy na mateřském tělese.
Eucrit - tvořené převážně pyroxenem a plagioklasem. Nejčastěji zastoupený HED typ.
Diogenit - Pomalá krystalizace pod povrchem ve velké hloubce. Hrubozrná struktura s velkými krystaly pyroxenu.


Eucrit - NWA 13497
Eucrit - NWA 13497
Diogenit - NWA 11017
Diogenit - NWA 11017
Eucrit - NWA11031
Eucrit - NWA11031

Železné meteority

Jsou meteority složené převážně ze slitiny železa a niklu, s příměsí dalších kovů a prvků.

Slitiny jsou ve skutečnosti 2, jedna je na nikl bohatší a druhá chudší.

Tyto meteority představují pozůstatky jader zárodků planet.  


Strukturní klasifikace:

- hexaedrity - méně než 6% Niklu

- oktaedrity - 6-18% Niklu

- ataxity - vysoký obsah Niklu 


Při leptání železných meteoritů vidíme typické Widmanstättenovy obrazce (mimo ataxitů).

Struktura obrazců je různá, od velmi jemné struktury až po hrubozrnou strukturu.

Campo del Cielo - čištěný
Campo del Cielo - čištěný
řez železným meteoritem s viditelnou unikátní strukturou
řez železným meteoritem s viditelnou unikátní strukturou

Železo-kamenné meteority

Jsou složeny zhruba ze stejného množství kovů a kamene.

Nejkrásnější  jsou tzv.   Pallasity. 

Tento vzácný typ meteoritů vznikal na rozhraní jádra a pláště planetky, v hloubce několika kilometrů.

Právě tam došlo k "promíchání" olivínu z pláště s materiálem železo-niklového jádra.

Ze všech asi 75 tisíc známých pádů a nálezů je pouze okolo 150 Pallasitů.

Krása pravděpodobně nejhezčích meteoritů vůbec se naplno ukáže, pokud dáme tenký řez takovýmto meteoritem proti světlu.

Seymchan, Pallasit, Rusko
Seymchan, Pallasit, Rusko
Sericho, Pallasit, Keňa
Sericho, Pallasit, Keňa

Podrobné rozdělení:


Podrobné rozdělení meteoritů -  RNDr. David Čapek, Ph.D.  z Astronomického ústavu zde:

Velmi přehledně také na tomto zajímavém webu RuniverzuM